Protocol schorsing en verwijdering

Binnen de SHS-scholen wordt een protocol voor schorsing en verwijdering gehanteerd dat overeenkomt met het protocol van het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei, waarin het schoolbestuur van SHS ook participeert.

Protocol schorsing en verwijdering